Kontakt

Booking

Back  in Business Kor & Band stiller gjerne opp og kaster musikalske gleder over ditt arrangement. Dersom vi snakker godt sammen på forhånd, kan vi til en viss grad tilpasse repertoar og form til deres ønsker. Det kan være ren konsert, eller større eller mindre grad av involvering av gjestene på deres arrangement. Vi leverer både helaftens konserter og korte innslag – med eller uten tematikk. Prisen er avhengig av omfanget på oppdraget.

Vi opptrer med eller uten band, alt etter oppdragenes art. Bandet er imidlertid en viktig del av ideen bak Back in Business, og vi forsterker gjerne ytterligere etter behov med blåserrekke og solister.

Opptak av nye medlemmer

Ønsker du å sette deg på ventelisten slik at du får informasjon om neste opptak, kan du sende en mail til korets postkasse:  mail@backinbusiness.info

Malcare WordPress Security